גליה הנוקד

חזרה בתשובה בגיל 20. 

מורה לאומנות.

ספרים

כמו שהייתי אז

ממואר, קינמון, מאי 2022